top of page
  • Zdjęcie autoraKM

Terapia blizn oraz obszarów o zaburzonej percepcji na skutek urazu lub ingerencji medycznej - APM



Wstęp


Inspirację do napisania tego artykułu zawdzięczam pacjentom, którzy zadają pytania o meridiany, pole elektromagnetyczne i “skąd tyle prądu w nas ?”. Pragnę wyjaśnić, że nie jest to artykuł o charakterze odkrywczym, gdyż dysponuję zbyt krótkim doświadczeniem ( kurs Integracyjna Terapia Blizn w 2019 roku) oraz do tej pory nie podjęłam się przeprowadzenia regularnych badań leczonych pacjentów. Terapia ta daje pozytywne rezultaty, więc zebrałam tu kilka informacji stanowiących podstawę, na której opiera się metoda. Podstawą tej metody jest istnienie w organizmie ludzkim wielu zjawisk elektromagnetycznych zarówno na poziomie komórki, tkanki, całego ciała, jak i w relacji z drugim człowiekiem oraz z jego otoczeniem. Metoda ta została odkryta i ciągle jest rozwijana w oparciu o tkankę uszkodzoną poprzez uraz lub chorobę.


Blizna-ogólne pojęcie


Podstawowym budulcem blizny jest tkanka łączna bliznowata, która powstaje w procesie gojenia się miejsca po uszkodzeniu tkanek (od warstwy rogowej naskórka, w głąb ciała). Są różne rodzaje blizn, ogólnie można je podzielić na: blizna fizjologiczna (podobna do otaczającej tkanki, nie dająca objawów lokalnych i oddalonych), blizna sklerotyczna, blizna atroficzna, hipertroficzna, keloidowa, aktywna i inne. Na kursie Integracyjna Terapia Blizn (październik 2019, Gdańsk) poznałam autorską metodę terapii blizn popartą wieloletnim doświadczeniem fizjoterapeutki Katarzyny Młotek , która uświadomiła nam jak wielką zmianę w funkcjonowaniu człowieka może dokonać uraz ciała i co my, fizjoterapeuci możemy zrobić, co może zrobić dla siebie pacjent, a co może chirurg, dermatolog, lekarz medycyny estetycznej, psycholog, farmaceuta, dietetyk, trener personalny i inni. Już każdy student fizjoterapii wie, jak ważna jest praca z pacjentem z blizną. Uwolnienie zrostów osiągamy głównie poprzez pracę manualną (techniki uwalniania ręcznego lub przy pomocy przyborów do pracy z blizną) oraz właściwie dozowane ćwiczenia. Blizna i jej okolica wykazuje często zaburzenia czucia, a także różni się od otaczających tkanek. Aby te różnice zminimalizować stosuje się integracyjną terapię blizn, w niej także APM.


Terapia APM


Praca z blizną łączy w sobie wiele metod terapii. Jedną z nich jest Terapia APM – Akupunktmassage niem. ) stworzona przez niemieckiego terapeutę Willy Penzel (1918-1985). Polega ona na masażu ręcznym lub pałeczką diagnostyczną szlaków na ciele zwanych meridianami, a także konkretnych punktów, tzw. akupunktów. Jest ona oparta na chińskim masażu TUI-NA (2)..Masaż ten, akupresura oraz akupunktura nie tylko leczą objawy choroby, lecz wpływają na jej przyczynę oraz poprawienie zdolności organizmu do samoregulacji. Dr Kasperczyk w swojej książce napisał; “Zadziałanie poprzez ucisk(akupresurę) lub nakłucie igłami(akupunkturę), lub inną techniką na określone punkty meridianu chorego narządu-czyli osłabionego energetycznie-wyrównuje w nim poziom energii, a przez to podnosi falę płynącą do narządu następnego.”(3) Metoda APM jest formą masażu wykonywanego dłonią, palcem lub pałeczką diagnostyczną zakończoną kulką o średnicy 2 lub 4 mm ², nie przekraczając bariery naskórka, zwykle daje pożądany efekt przeciwbólowy lub normalizujący reaktywność leczonej tkanki ( poprawia czucie przy niedoczulicy lub zmniejsza przeczulicę) . Terapeuci tej metody oraz pacjenci zauważyli, że wiele blizn lub tkanki blisko niej reagują na działanie pałeczką diagnostyczną tak, jakby dotknięto je przedmiotem pod niewielkim napięciem elektrycznym, lub czują ukłucie w głąb ciała, albo mrowienie, czy drapanie na odcinku blizny lub w jej okolicy. Dzieje się tak w przypadku tzw „blizny zaburzonej pod względem elektrycznym” .(1) Podobnie terapeuta może odczuwać przepływ ładunków z ciała pacjenta w różny sposób.




Pałeczka diagnostyczna ze stali -dobry przewodnik





Pałeczka z mosiądzu nieco lepiej przewodzi prąd. Są także pałeczki o większej średnicy kulki, dopuszcza się także inne o podobnym kształcie metalowe narzędzia , bez cech zniszczenia ze złota, srebra, aluminium, stali , z mosiądzu oraz ze stopów tych metali. Terapeuta może czuć przepływ prądu o bardzo niskiej wartości w palcach, na dłoni lub całej kończynie, a nawet na całej stronie ciała. Bywa, że czuje się przyspieszenie akcji serca lub napływ ciepła ( doświadczenia własne oraz terapeutów blizn). Prowadząca kurs oraz badacze tego tematu uważają , że jest to spowodowane nagromadzeniem się ładunków elektrycznych w obrębie blizny, w wyniku braku integracji blizny z otaczającymi tkankami. Pozostające ładunki w najbardziej zaburzonych bliznach mogą osiągać wartości nawet do + 200mV . Tak wysokie wartości mogą pojawić się, gdy uraz lub operacja były rozległe, gojenie długie, często z nadmiernym stanem zapalnym (1). Pomiary różnic potencjału (wykonywane przeze mnie poza miejscem pracy) na skórze ochotników oraz na sobie w akupunktach oraz na bliznach nie przekraczają 50mV, a najczęściej na bliznach nad implantami dochodzi do 65 mV. Moje pomiary nie przekraczały bariery naskórka nawilżonego. Są to potencjały powierzchowne, elektrodermalne. Badacze tego tematu szukali napięć w głębszych warstwach skóry. W niej uszkodzenie, wiąże się ze zniszczeniem trwalszym, a przedłużony proces gojenia może pozostawić napięcie piezoelektryczne trudne do usunięcia(1). “Piezoelektryczność jest zjawiskiem występującym w ludzkim organizmie. Odpowiedź piezoelektryczną wykazują kości i chrząstki, włókna kolagenowe, DNA i różne białka “-zauważa autor badań dr Yang Liu.(4) Mechanizm powstania efektu piezoelektrycznego powstaje w tkankach ludzkich na skutek zgniecenia tych jej elementów, które mają strukturę krystaliczną.(5)Dr Albrecht Fleckenstein (1917-1992) farmakolog, fizjolog, odkrywca blokerów kanałów wapniowych(6), współtwórca teorii bramkowania bólu zmierzył, że w bliźnie może się wytworzyć potencjał do

+1,5 V (1).


Biegunowość.


Podczas prezentacji "Biomagnetyzm- spotkanie wschodu z zachodem” Witold Nowikow zwraca uwagę na zjawisko biegunowości człowieka - ” Stwierdzono doświadczalnie, iż prąd stały przepływający wewnątrz organizmów żywych wytwarza potencjały elektryczne na powierzchni ich ciał, zaś rozkład tych potencjałów odzwierciedla strukturę układu nerwowego.(...) U człowieka mamy trzy obszary o dużym ładunku dodatnim: mózg, splot ramienny, obszar pomiędzy łopatkami i rozszerzenie lędźwiowe u podstawy rdzenia kręgowego.(...) Badania własne(autora) wskazują na to, że na powierzchni ciała człowieka mamy do czynienia z charakterystycznym rozkładem potencjałów elektrycznych (rysunek), a w konsekwencji z przepływem prądu nie tylko w układzie „pionowym” ale i „poprzecznym”. Zgodnie z prawem Biote'a-Savart'a przepływ prądu powoduje powstawanie pola magnetycznego wokół niego. Oznacza to, że wokół człowieka istnieje wirowe pole magnetyczne o natężeniu „H” zależnym od natężenia prądu „I” oraz odległości „a” od osi człowieka, co przedstawiono na rysunku". Układ polaryzacji radiestezyjnej różni się od stref polaryzacji ciała człowieka opracowanej przez dr.Randolpha Stone`a, wg której na ciele ludzkim jest wiele pasm poziomych o różnym potencjale (7).






(8)



Pole elektromagnetyczne człowieka


James Oschman w swojej książce "Medycyna energii w terapiach i życiu człowieka”(9) opisuje badania dr Zimmermana dotyczące pola elektromagnetycznego człowieka, np. dłoń terapeuty nad ciałem pacjenta wchodzi w relację z jego ciałem i dochodzi do przepływu prądu między nimi, a pola elektromagnetyczne ulegają wzmocnieniu, mierzone tam pole wynosi od 0,3-30 Hz. Wartości te ulegają zmianie, gdyż człowiek jest ustrojem dynamicznym. Aby uzyskać stałe wartości terapeutyczne stosujemy urządzenia do fizykoterapii. (1)Teza o określonym stałym pionowym i poziomym układzie potencjału elektrycznego w organizmie człowieka jest oczywista dla radiestetów oraz bioenergoterapeutów, i wielu osób zainteresowanych teorią biegunowości i czakr. Wśród nich jest lekarz i neurobiolog dr Joe Dispenza, autor książek, szkoleń i medytacji. Między innymi w książce “Jak uwolnić swój nadprzyrodzony potencjał” opisuje on istnienie stref energetycznych (czakr) w ciele człowieka.(10) Ciekawa prezentacja pracy naukowej doktorów nauk medycznych, fizyki i biologii dotyczące tego tematu udostępniona jest w postaci filmu na YouTube ; “Aura i energia życia człowieka, roślin i zwierząt-ciekawe eksperymenty i dowody naukowe , dokument”. W wielu ośrodkach akademickich tezy te są w trakcie badań. Aby doczekały się uznania za teorie naukową muszą być poparte pozytywnymi wynikami na odpowiedniej ilości ochotników. Populacja ludzka jest bardzo zróżnicowana pod względem fizycznym i psychicznym, różnimy się stopniem odczuwania bodźców, różne są warunki atmosferyczne oraz geograficzne w jakich znajduje się organizm . Różny jest także opór elektryczny skóry człowieka (impedancja) w zależności od jego nawodnienia, płci, wieku, grubości skóry, stanu zdrowia, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności i temperatury (11). Człowiek zawdzięcza swą strukturę ciała stałego dzięki tkance łącznej, jednak w jego skład wchodzi 60-80% wody (12). Woda jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu pod warunkiem ,że jest roztworem wypełnionym dodatnimi i ujemnymi jonami (13). Tak się dzieje w każdym organizmie, dzięki temu zachodzi w nim ogromna ilość zjawisk elektromagnetycznych i elektrochemicznych stanowiących o życiu. Organizmy znajdujące się w polu magnetycznym ziemi podlegają jego prawom fizycznym. Zależnościami wpływu tego pola na człowieka zajmują się tradycyjne oraz nowoczesne dziedziny nauki jak: fizyka, inżynieria kosmiczna, inżynieria budownictwa ,nauki o ziemi i wiele innych dziedzin. Podlegamy przede wszystkim sile grawitacji, znajdujemy się w polu elektromagnetycznym ziemi, ale także w polach elektromagnetycznych innych organizmów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Podlegamy wielu siłom o różnych wektorach. Najsilniejszą z nich poza siłą grawitacji jest siła wynikająca z ciśnienia atmosferycznego, która działa na całą powierzchnię ciała. Do tych dwóch wielkich sił jesteśmy przyzwyczajeni i prawie ich nie odczuwamy.




Do stałych sił naturalnych należą siły związane z ruchem obrotowym ziemi. Dr Aleksander Bielecki opracował autorską metodę terapeutyczną GRAL-Geodynamiczno-Reflektoryczny Algorytm Leczniczy na bazie przeprowadzonych badań świadczących o wpływie sił związanych z ruchem kuli ziemskiej na powstanie asymetrii ciała ludzkiego (14).


Metoda APM a Qi


Metoda APM opisuje dokładnie sposób postępowania w przypadku blizny zaburzonej pod względem potencjału elektrycznego. Prowadząca kurs uważa ,że : "Jako działający z zewnątrz nie mamy możliwości usunięcia nadmiaru Qi(...) przez masaż APM. Możemy jednak Qi do konkretnego meridianu sprowadzić. Znając dokładny przebieg meridianu w kierunku przepływu Qi masujemy dłonią lub przesuwamy pałeczkę(...) staramy się uzyskać efekt czerwonej linii, który wskazuje na pobudzenie przepływu Qi w tym miejscu." (1) Wskazane jest, aby terapeuta dobrze się czuł fizycznie i psychicznie przystępując do terapii APM, aby miał zdrowe serce (bez implantów metalowych), był nastawiony na odbiór wrażeń czuciowych, ale też nie nastawiał się, że wrażenie przepływu prądu powinno zaistnieć . Jeśli nie nastąpi odczucie istnienia podwyższonego potencjału, mimo badania powtarzanego kilkakrotnie można przyjąć, że blizna nie jest zaburzona pod względem elektrycznym. Jest to tylko część bardzo szczegółowego badania blizny. Powinno się także sprawdzić fragment meridianu w niedalekim sąsiedztwie blizny. Zdarza się, że pacjent od razu reaguje na badanie pałeczką diagnostyczną szeroką czerwoną linią. Jeżeli nastąpi to w badanym obszarze, a w innym nie, świadczyć to może o pobudzeniu wegetatywnym związanym z występującym tu wcześniej stanem zapalnym, lub wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej o “ nadmiarze Qi” w tej okolicy. Jeśli jednak taka reakcja jest w wielu miejscach na ciele pacjenta, poszukajmy przyczyn tego zjawiska (nadczynność tarczycy, nadmierne pobudzenie wegetatywne organizmu , uczulenie na środek dezynfekcyjny lub wrażliwość skóry na podrażnienie, skóra atopowa). U takich pacjentów należy postępować bardzo delikatnie lub zrezygnować z użycia pałeczki diagnostycznej.


Potencjał spoczynkowy komórki


Fakt nierównomiernego stężenia jonów po obydwu stronach błony komórkowej jest podstawą ich przenikania biernego oraz transportu czynnego. Dzieje się to pod wpływem impulsów informacyjnych ze środowiska pozakomórkowego. Informacje te zostają przenoszone dalej, do innych komórek.(15) Zjawisko pompy sodowo-potasowej jest omawiane w szkołach średnich na lekcjach biologii a szerzej na studiach medycznych, psychologicznych i przyrodniczych.




Zdrowa komórka oczekuje na bodziec mając potencjał spoczynkowy około -70 mV. Bodziec zaburza potencjał spoczynkowy wprowadzając błonę komórkową w stan pobudzenia , stan ten w postaci fali depolaryzacyjnej jest przenoszony na kolejne komórki i tak powstaje impuls (15).




W przypadku długotrwałego bólu, stanu zapalnego i przedłużającego się gojenia dochodzi do licznych zmian zarówno strukturalnych oraz czynnościowych, do bólu neuropatycznego, utrwalonego w mózgowiu . Katarzyna Młotek twierdzi, że: "W ranie wzrasta ilość ładunków i może sięgać do + 200 mV. Możemy podejrzewać, że prąd uszkodzeniowy się nie rozproszył, jeśli rana “nie da rady pozbyć się tego”, to w bliźnie może ten ładunek pozostać w postaci przetrwałego wyższego potencjału dodatniego. Czasem bardzo stare blizny ciągle przechowują ten prąd, jest to wynikiem uszkodzenia powięzi, która ma strukturę krystaliczną, a kryształ - właściwości piezoelektryczne. Odkształcony kryształ powięzi (poprzez uraz) jest źródłem potencjału piezoelektrycznego i dochodzi do nazbierania się ładunków w tym miejscu" (1).


Meridiany, akupunkty - poszukiwanie dowodów na ich istnienie


Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej organizm jest postrzegany jako mikrokosmos, wypełniony energią życiową Qi. Daje ona siłę, jest podstawą istnienia, a jej prawidłowe krążenie w ciele jest jednym z podstawowych warunków zdrowia. W pracy z blizną można roboczo przyjąć, że jest to szlak przepływu energii elektrycznej o niskiej wartości. Ale to nie jest tylko prąd, to kanały, przez które może przechodzić światło (16). Profesor Kasperczyk pisze: "Jednym z podstawowych pojęć Tradycyjnej Medycyny Chińskiej(TMC) jest pojęcie energii Qi. Wszystkie procesy, stany , zdrowie rozpatruje się w kategoriach braku, nadmiaru lub równowagi Qi(...) Krążenie owej energii ma charakter ciągły i odbywa się ustalonymi szlakami, które nazywamy kanałami, południkami lub meridianami "(3). Wielu naukowców poszukiwało podstaw naukowych działania akupunktury.Dr Robert Becker, pionier medycyny elektromagnetycznej odkrył w 1970 roku, że akupunkty mają inne właściwości elektryczne od okolicznych obszarów skóry, a dokładnie mniejszy opór elektryczny (17). Zostało to później potwierdzone przez niemieckich badaczy, którzy odkryli, że akupunkty mają inna siłę pola magnetycznego w porównaniu z okoliczną skórą . W 1980 roku badacze mózgu odkryli, że akupunktura stymuluje wydzielanie endorfin, co miało być wyjaśnieniem całego mechanizmu. Ogólnie przyjęta teoria to ta, zasugerowana przez prof. Patrica Walla , która bazuje na teorii bólu – gate control (6). Ale ta teoria jest pełna pytań, gdyż nie jest obojętne GDZIE wkłuje się igłę. Eksperymenty przeprowadzone na Uniwersytecie w Toronto wykazały, że akupunktura działa wtedy, gdy nakłuje się odpowiednie akupunkty... W 1980 roku dwaj francuscy lekarze; dr. Claude Darras oraz dr Pierre De Varnejoul wstrzyknęli ochotnikowi płyn do znakowania radioaktywnego w akupunkty oraz inne miejsca na ciele. W miejscach, które nie były akupunktami płyn rozchodził się od miejsca wstrzyknięcia po okręgu. Kiedy wstrzyknięto płyn w akupunkty, płyn podążał idealnie ŚCIEŻKĄ MERIDIANU. Badania te opisywano w czasopismach lat 90-tych np. w Journal of Nuclear Medicine (1992). W 1991 roku rosyjscy naukowcy odkryli, że zdolność ludzkiego ciała do przewodzenia światła istnieje tylko wzdłuż meridianów i może ono wchodzić i wychodzić tylko wzdłuż punktów akupunktury. To odkrycie zostało potwierdzone przez badanie z 2005 roku w Journal of Alternative and Complementary Medicine(16) Pionierem polskiej szkoły akupunktury jest prof. Zbigniew Garnuszewski(1917-1998). Jego dzieło "Renesans akupunktury" cały czas jest bogatym podręcznikiem dla pragnących poznać tą sztukę niesienia pomocy człowiekowi i doczekało się wielu wydań, ostatnie z 2017 roku.(18)Obecnie możemy cieszyć się bogatą literaturą wielu autorów na temat Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w tym akupunktury i akupresury. Jednym z najnowszych dzieł jest ”Nowoczesna akupunktura wyd.II” dr Tadeusza Błaszczyka. W popularnonaukowej literaturze podane są szlaki meridianów na skórze człowieka, tak aby można było je nakłuwać, uciskać, ogrzewać lub masować. Tradycyjna Medycyna Chińska naucza o przebiegu meridianów także w głębi ciała, między narządami wewnętrznymi, co podkreśla ich integrującą rolę w organizmie człowieka.


Podsumowanie


Terapia blizn jest żywo rozwijającą się mulitidyscyplinarną terapią holistyczną. W ostatnich latach napisano wiele opracowań na ten temat, wprowadzono nauczanie terapii blizn na studiach fizjoterapii. Można powiedzieć, że terapia blizn dotyczy większości pacjentów korzystających z fizjoterapii, jeśli poszerzymy pojęcie blizny o stany pourazowe zamknięte bez uszkodzenia skóry oraz stany przeciążeniowe stawów i mięśni, a także blizny pozawałowe, poudarowe, blizny po zapaleniu płuc, blizny po uszkodzeniu pierścienia włóknistego dysku i inne. Mgr Bożena Przyjemska opisuje efekty badań dra Schrodingera, z których wynika, że wypadek albo uraz jest zastrzykiem energii w ciało osoby, energii, której ciało chce się pozbyć (19). Metoda APM jest jedną z wielu metod pracy z pacjentem, często dotyczącą blizny i jej okolicy, a pośrednio poprzez działanie na meridianach, także wpływającą pozytywnie na całe ciało i psychikę człowieka.


Izabela Paszko fizjoterapeutka





Dziękuję Katarzynie Młotek, fizjoterapeutce i założycielce grupy terapeutów Integracyjnej Terapii Blizn w Polsce za zgodę na udostępnienie fragmentów jej szkoleń w tym artykule.

Dziękuje dr Aleksandrowi Bieleckiemu DO za konsultację naukową.


Piśmiennictwo:

1.Materiały z kursu Integracyjna Terapia Blizn, Gdańsk 2019,online 2022 oraz wykłady dla

grupy terapeutów blizn

2.Akupunktmassage nach Penzel -de.m. Wikipedia.org

3.“Meridiany, punkty I recepty chińskie”-Tadeusz Kasperczyk

4."Odbudowa chrząstki stawowej dzięki piezoelektryczności”-termedia.pl red;Iwona

Konarska13.01.2022

5.Mechanizm powstania efektu piezoelektrycznego- pl.m.wikipedia.org

6.wikipedia.org-Gate control theory, Patric David Wall, Albrecht Fleckenstein

7.“Proces Polarity”-Franklyn Sills

8.Prezentacja na temat-" Biomagnetyzm- spotkanie wschodu i zachodu- Witold Nowikow.

9."Medycyna energii w terapiach i życiu człowieka"-James L. Oschman“wyd.2017

10.”Jak uwolnić swój nadprzyrodzony potencjał”- Dr Joe Dispenza

11.Wpływ temperatury I wilgotności względnej na impedancję ciała człowieka

2021-08-23-dr hab. inż Stefan Gierlotka

12.crazynauka.pl-”Ile jest wody w człowieku”Aleksandra Stanisławska 2012

13.zapytajfizyka.fuw.edu.pl- “Czy woda przewodzi prąd?” 6 marca 2015

14.FB. Bieleckiszkolenia.eu-GRAL

15.”Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej I klinicznej”- pod redakcja

prof.dr.hab.med. Władysława Z. Traczyka

16.“Why Acupunkture works- New Scientific Breakthrough”- Tima Vlasto/March24,2010

17.”Elektropolis,magnetyzm I podstawy życia”- Robert Otto Becker, Gary Selden

18.“Renesans Akupunktury”- Prof. Dr n.med. Zbigniew Garnuszewski.wyd.2017

19.“ Terapia czaszkowo-krzyżowa dla zaawansowanych”-Bożena Przyjemska wyd. 2017 str.83


102 wyświetlenia3 komentarze

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

3 comentarios


Diana Wan
Diana Wan
05 ene

Factors to Consider When Choosing Tadalista 40

With the increasing popularity of Tadalista 40, there are now numerous brands and versions available in the market. This can make it overwhelming and confusing to choose the right one for your needs. Here are some factors to consider when searching for the perfect Tadalista 40:


1. Safety and Efficacy

One of the most crucial factors to consider is the safety and efficacy of the medication. It is essential to choose a Tadalista 40 brand that is approved and regulated by reputable organizations, such as the Food and Drug Administration (FDA). This ensures that the medication has undergone extensive testing and is safe for consumption.


2. Dosage

Tadalista 40 is available in different…


Me gusta

Diana Wan
Diana Wan
05 ene

Tadalista 40 is a generic version of the popular ED medication, Cialis. It contains the active ingredient Tadalafil, which works by relaxing the blood vessels in the penis, allowing for increased blood flow and thus, achieving and maintaining an erection. It is available in the form of oral tablets and is typically taken 30 minutes before sexual activity. The effects of Tadalista 40 can last for up to 36 hours, earning it the nickname "the weekend pill."


1. Safety and Efficacy

One of the most crucial factors to consider is the safety and efficacy of the medication. It is essential to choose a Tadalista 40 brand that is approved and regulated by reputable organizations, such as the Food and Drug…


Me gusta

Diana Wan
Diana Wan
05 ene

Erectile dysfunction (ED) is a common issue that affects millions of men worldwide. It is a condition where a man is unable to achieve or maintain an erection during sexual activity. While there are various treatment options available, one of the most popular and effective medications is Tadalista 40. This medication belongs to the class of drugs called phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors and is widely used to treat ED.


Understanding Tadalista 40

Tadalista 40 is a generic version of the popular ED medication, Cialis. It contains the active ingredient Tadalafil, which works by relaxing the blood vessels in the penis, allowing for increased blood flow and thus, achieving and maintaining an erection.


1. Safety and Efficacy

One of the…


Me gusta
bottom of page