top of page

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO IGŁOTERAPII SUCHEJ – SUCHEGO IGŁOWANIA:

MODUŁ I (podstawowy) :

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

– Neurofizjologia bólu mięśniowo – powięziowego. Teoria uwrażliwienia obwodowego i uwrażliwienia centralnego.

– Przegląd badań naukowych dotyczących diagnostyki obrazowej punktów spustowych, rzetelności manualnej diagnostyki punktów spustowych.

– Punkty spustowe, ból rzutowany, wrzecionka nerwowo – mięśniowe.

– Igłoterapia Sucha, rodzaje, procedura bezpieczeństwa, wskazania i przeciwwskazania

– Suche Igłowanie a powięź: jaki jest związek punktów spustowych z powięzią?

– Igłoterapia Sucha a blizny: jak polepszyć elastyczność i jakość blizny?

– Badania naukowe a Suche Igłowanie: czy to skuteczna metoda?

– Igłoterapia Sucha: czy to bezpieczny zabieg w świetle badań naukowych?

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

POWIERZCHOWNA IGŁOTERAPIA:

• Igłoterapia ścięgien
• Igłoterapia więzadeł

GŁĘBOKA IGŁOTERAPIA KOŃCZYNY DOLNEJ: 
• Mięsień naprężacz powięzi szerokiej (tensor fasciae latae)
• Mięsień pośladkowy średni (gluteus medius)
• Mięsień pośladkowy mały (gluteus minimus)
• Mięsień pośladkowy wielki (gluteus maximus)
• Mięsień czworogłowy uda (quadriceps femoris)
• Mięsień dwugłowy uda (biceps femoris)
• Mięsień półścięgnisty (semitendinosus)
• Mięsień półbłoniasty (semimembranosus)
• Mięsień trójgłowy łydki (triceps surae) igłowanie zarówno mięśni brzuchatych jak i płaszczkowatego
• Mięsień piszczelowy przedni (tibialis anterior)
• Mięsień prostownik długi palców (extensor digitorum longus)
• Mięsień prostownik długi palucha (extensor hallucis longus)
• Mięsień strzałkowy długi i krótki (peroneus longus et brevis)

GŁĘBOKA IGŁOTERAPIA KOŃCZYNY GÓRNEJ: 
• Mięsień naramienny ( deltoideus )
• Mięsień nadgrzebieniowy ( supraspinatus )
• Mięsień podgrzebieniowy ( infraspinatus )
• Mięsień obły większy i mniejszy ( teres major et minor )
• Mięsień dwugłowy ramienia ( biceps brachii )
• Mięsień trójgłowy ramienia ( triceps brachii )
• Mięsień ramienno-promieniowy
• Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka (extensor carpi ulnaris)
• Mięsień prostownik promieniowy długi i krótki nadgarstka ( extensor carpi radialis longus et brevis)
• Mięsień prostownik palców (extensor digitorum)
• Mięsień prostownik palca małego ( extensor digiti minimi)
• Mięsień prostownik wskaziciela (extensor indicis)

GŁĘBOKA IGŁOTERAPIA SZYI I GRZBIETU: 
• Mięsień najszerszy grzbietu (m. latissimus dorsi)
• Mięsień czworoboczny (trapezius), część zstępująca
• Mięsień dźwigacz łopatki ( levator scapulae)

bottom of page