top of page
ZAPISY NA KURSY I WEBINARY

PRZED WYSŁANIEM ZGŁOSZENIA

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM

 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia29 października 1997 roku poz. 833) z późniejszymi zmianami Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, NIP, PESEL, dane teleadresowe numer telefonu, adres e‐mail), traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

bottom of page