top of page

INTEGRACYJNA TERAPIA STRESU PRZEWLEKŁEGO -  Co psycholog może poradzić na stres

„Jeśli myślisz, że nic nie możesz zmienić – zmień myślenie” .

 Pierwszego dnia kursu , czyli 11.02.2022 odbędzie się 8 godzin zajęć teoretycznych oraz warsztatowych prowadzących uczestników przez tematykę przyczyn, skutków oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. Swoim i pacjenta.  Podczas szkolenia dowiesz się:

–        trochę teorii – poznasz definicje, dane, raporty z badań, ważne informacje o źródłach i skutkach stresu

–        jakie znaczenie mają myśli i emocje w powstawaniu stresu przewlekłego

–        odróżniać kiedy stres nam służy, a kiedy szkodzi

–        które strategie „walki ze stresem” są skuteczne, a które destrukcyjne

–        jak techniki relaksacyjne pomagają usuwać napięcia z ciała i wyciszają umysł

–        jakie są twoje własne zasoby i potencjał do radzenia sobie ze stresem

–        co można zrobić, aby odzyskać radość z pracy i nie ulec wypaleniu zawodowemu

–        jaka jest rola empatii, inteligencji emocjonalnej i komunikacji w pracy z pacjentem

–        kiedy kończą się twoje kompetencje i warto skierować pacjenta do specjalisty – psychologa lub psychoterapeuty

Prowadząca: Anna Gierad – Haida Jest psychologiem, pedagogiem i trenerem umiejętności społecznych. Ze wszystkich nurtów pracy z drugą osobą najbliższe jest jej podejście ericksonowskie, które mocno akcentuje osobisty potencjał, kompetencje i umiejętności każdego człowieka w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie. Wskazuje na nieustanną możliwość uczenia się i dokonywania zmian, skupia się na zasobach oraz spożytkowaniu doświadczeń życiowych do tego, aby wprowadzać w życie nowe, pozytywne zmiany. Jest to metoda zorientowana na przyszłość. W związku z tym bardzo bliskie są jej wszelkie działania związane z rozwojem osobistym – samodoskonalenie poprzez podnoszenie własnych kwalifikacji, umiejętności interpersonalnych, autoprezentacji, samoakceptacji, poprawie jakości życia prywatnego i zawodowego. Uwielbia pracować z kobietami, odkrywać ich potencjał, piękno zewnętrzne i wewnętrze, wspierać w poszukiwaniu swojego „why?”. Codzienna praca to także treningi funkcji poznawczych u dzieci z niepełnosprawnościami, oraz wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju w myśl maksymy „Nie jesteś problemem do rozwiązania, ale cudem do odkrycia”. Mieszka i pracuję w Tarnowskich Górach na Górnym Śląsku, jest mamą dwójki dzieci, w wolnych chwilach zgłębia tajniki kosmetologii i śpiewa w chórze.

 

   Relacja terapeuta-pacjent, w której dochodzi do bliskiego kontaktu emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego z osobą chorą, niepełnosprawną, cierpiącą wymaga bardzo dobrze rozwiniętej umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu, respektowania podmiotowości drugiego człowieka, rozumienia jego potrzeb i oczekiwań. Jest to relacja szczególna, w której terapeuta musi zmierzyć się z cierpieniem chorego, realistycznie ocenić jego szanse na powrót do zdrowia i sprawności. Jednocześnie utrzymać profesjonalny dystans wobec problemów pacjenta, by chronić własne emocje i zdrowie psychiczne.

Kurs Integracyjna Terapia Stresu został przygotowany z myślą o  pracownikach sektora medycznego jako propozycja pracy z pacjentem doświadczającym przewlekłego stresu w obszarze cielesnym, psychicznym i duchowym. Nie można bowiem tych obszarów traktować rozdzielnie, gdyż nawzajem na siebie wpływają, przenikają się i stanowią o istocie człowieczeństwa.

Podczas jednego kursu zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu psychologicznych aspektów radzenia sobie ze stresem, pracy manualnej z ciałem redukującej zmiany w obrębie tkanek, które powstały w wyniku przewlekłego stresu, posiądziesz umiejętności wspomagania organizmu w wielowymiarowy sposób, tak aby wzmocnić pacjenta także poprzez trening ducha i całkowicie od wewnątrz, czyli przez dopasowane odżywianie.

Co nas wyróżnia? Wysoki poziom wiedzy, nowatorskie narzędzia i techniki, doświadczenie w pracy warsztatowej i niegasnący entuzjazm w tym co robimy.

bottom of page