top of page

INTEGRACYJNA TERAPIA STRESU PRZEWLEKŁEGO - przegląd preparatów bez recepty

Webinar około 1,5 godzinny - dostęp off-line do odtworzenia w dogodnym dla siebie czasie.

Poniższy kurs ma charakter jedynie edukacyjny i nie może stanowić podstawy do rozpoznania jednostki chorobowej oraz dobrania prawidłowej farmakoterapii.
Celem kursu nie jest przekazanie porad medycznych. Te kwestie powinny być bezwzględnie konsultowanie z farmaceutą lub lekarzem. Prowadzący kurs nie jest farmaceutą.


W kursie nie zawarto reklamy firm i produktów powiązanych z tematyką.
 

Zagadnienia omawiane podczas kursu:  

 

  • stres pod względem farmakologicznym – działanie preparatów stosowanych w stresie, najważniejsze punkty uchwytu,

  • ogólne zalecenia do farmakoterapii – jak dbać o jej skuteczność
    i bezpieczeństwo,

  • podział preparatów dostępnych bez recepty na rynku polskim – charakterystyka poszczególnych grup,

  • przegląd poszczególnych preparatów – główne działania, zastosowanie, dostępne postacie,

  • bezpieczeństwo zażywania omówionych preparatów – przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z lekami/pożywieniem, środki ostrożności,

  • praktyczne wskazówki dotyczące stosowania – na co zwracać uwagę, czego unikać i skąd brać wiedzę na ten temat

Prowadzący:

Piotr Skiba – student 5 roku farmacji na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, od 2017 czynny działacz organizacji studentów farmacji, od 2018 roku trener umiejętności miękkich w europejskiej organizacji studentów farmacji. Ma na swoim koncie ponad 150 godzin treningów umiejętności miękkich przeprowadzonych dla różnych organizacji studenckich w całej Europie. We wspomnianych stowarzyszeniach pełnił również funkcje: członka komitetów ogólnopolskich konferencji naukowych, oddziałowego Wiceprzewodniczącego, koordynatora głównego ogólnopolskiej konferencji naukowej, ogólnopolskiego koordynatora ds. treningów, europejskiego koordynatora ds. wydarzeń związanych z umiejętnościami miękkimi. Ponadto, aktywny członek 3 kół naukowych. Do jego głównych zainteresowań należą rozwój umiejętności miękkich, rośliny lecznicze, opieka farmaceutyczna, bezpieczna farmakoterapia, badania kliniczne oraz współpraca pomiędzy zawodami różnych działów opieki zdrowotnej. Prywatnie spełnia się, śpiewając, grając na instrumentach, uprawiając rośliny oraz ćwicząc Karate Kyokushin. W swojej drodze na studiach od początku mocno angażuje się w rozwój i podnoszenie kompetencji przyszłych pracowników opieki zdrowotnej, gdyż nic nie daje mu takiej radości, jak pomaganie innym w osiąganiu ich celów. Wierzy, że w każdym z nas jest potencjał, który czeka, by go wykorzystać. Według niego, jest to szczególnie istotne w ochronie zdrowia, gdzie im wyższe są kompetencje pracowników, tym wyższa jakość opieki zdrowotnej.

 

   Relacja terapeuta-pacjent, w której dochodzi do bliskiego kontaktu emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego z osobą chorą, niepełnosprawną, cierpiącą wymaga bardzo dobrze rozwiniętej umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu, respektowania podmiotowości drugiego człowieka, rozumienia jego potrzeb i oczekiwań. Jest to relacja szczególna, w której terapeuta musi zmierzyć się z cierpieniem chorego, realistycznie ocenić jego szanse na powrót do zdrowia i sprawności. Jednocześnie utrzymać profesjonalny dystans wobec problemów pacjenta, by chronić własne emocje i zdrowie psychiczne.

Kurs Integracyjna Terapia Stresu został przygotowany z myślą o  pracownikach sektora medycznego jako propozycja pracy z pacjentem doświadczającym przewlekłego stresu w obszarze cielesnym, psychicznym i duchowym. Nie można bowiem tych obszarów traktować rozdzielnie, gdyż nawzajem na siebie wpływają, przenikają się i stanowią o istocie człowieczeństwa.

Podczas jednego kursu zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu psychologicznych aspektów radzenia sobie ze stresem, pracy manualnej z ciałem redukującej zmiany w obrębie tkanek, które powstały w wyniku przewlekłego stresu, posiądziesz umiejętności wspomagania organizmu w wielowymiarowy sposób, tak aby wzmocnić pacjenta także poprzez trening ducha i całkowicie od wewnątrz, czyli przez dopasowane odżywianie.

Co nas wyróżnia? Wysoki poziom wiedzy, nowatorskie narzędzia i techniki, doświadczenie w pracy warsztatowej i niegasnący entuzjazm w tym co robimy.

 

bottom of page